Jesteś tutaj

Aparatura badawcza

  • Spektrometr MS: Q-EXACTIVE  (Thermo Fisher Scientific ) + HPLC Dionex ultimate 3000(Thermo Fisher Scientific)
  • Spektrometr MS: 4000 Q-TRAP (AB Sciex) + HPLC Agilent 1260 (Agilent Technologies)

  • Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC z detekcją UV i amperometryczną
  • Spektrofotometr absorpcji atomowej ASA
  • Spektrofotometry UV-VIS oraz IR
  • Densytometr
  • Potencjostat Autolab
  • Spektrofluorymetr
  • Aparatura do elektroforezy dwukierunkowej
  • ICP-OES (Optima 3100 XL PerkinElmer)