Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie  Bioanalizy i Analizy Leków


Prace magisterskie w roku akademickim 2022/23

Zgodnie z decyzją Władz Dziekańskich w roku akademickim 2022/23 Zakład Bioanalizy i Analizy Leków może przyjąć 9 magistrantów, na kierunku Analityka medyczna – 1 osoba, na kierunku Farmacja – 8 osób.

Prosimy o wstępne zgłaszanie się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail ( malgorzata.bogucka@wum.edu.pl ) w dniach od 10.01. do 17.01.2022 r.  Po przeprowadzeniu rekrutacji, zgodnie z kryteriami zamieszczonymi na stronie, dnia 18.01 skontaktujemy się ze wszystkimi zgłoszonymi osobami i podamy, czy zakwalifikowały się na prace magisterskie w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków.

Proponowane tematy prac magisterskich, w związku z  wyjazdem w ramach programu Erasmus, mogą ulec nieznacznym modyfikacjom z zachowaniem ich pierwotnego charakteru.

Osoby zgłaszające się na prace magisterską powinny wskazać 2 tematy pracy oraz w wiadomości mailowej przesłać informacje czy spełniają kryteria przedstawione w ramach rekrutacji (oceny z podanych przedmiotów, w przypadku wyjazdu Erasmus średnia ocen, działalność naukowa).
Osoby chętne na prace magisterskie w ramach wyjazdu zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi na stronie Działu Współpracy z Zagranicą WUM
https://zagranica.wum.edu.pl/content/rekrutacja-studia-i-praktyki-w-ramach-programu-erasmus-20222023-0

Kryteria rekrutacji na realizowanie badań w ramach pracy magisterskiej

Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2022/23 znajdują się w szyfrowanej zakładce "Materiały dla studenta"