Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie  Bioanalizy i Analizy Leków obecnie Chemia Leków

Prace magisterskie w roku akademickim 2023/24

Zgodnie z decyzją Władz Dziekańskich w roku akademickim 2023/24 dawny Zakład Bioanalizy i Analizy Leków może przyjąć 6 magistrantów, na kierunku Analityka medyczna – 1 osoba, na kierunku Farmacja – 5 osób.

Prosimy o wstępne zgłaszanie się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail (krzysztof.stepien@wum.edu.pl ) do dnia 13.01.2023 do godziny 8:00. Po przeprowadzeniu rekrutacji, zgodnie z kryteriami zamieszczonymi na stronie, dnia 13.01.2023 r. o godzinie 12:00 skontaktujemy się ze wszystkimi zgłoszonymi osobami i podamy, czy zakwalifikowały się na prace magisterskie w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków. Studenci po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na realizację pracy magisterskiej mają obowiązek dnia 16.01.2023 pobrać z Jednostki oryginał wniosku o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej z uzyskanymi podpisami promotora i kierownika Jednostki.

Proponowane tematy prac magisterskich, w związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus, mogą ulec nieznacznym modyfikacjom z zachowaniem ich pierwotnego charakteru.

Osoby zgłaszające się na prace magisterską powinny wskazać 2 tematy pracy oraz informacje dotyczące kryteriów rekrutacji (oceny z podanych przedmiotów, działalność naukowa).

Kryteria rekrutacji na realizowanie badań w ramach pracy magisterskiej

Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2023/24 znajdują się w szyfrowanej zakładce "Materiały dla studenta"