Jesteś tutaj

Aparatura badawcza

Aparatura badawcza 

  • Wysokorozdzielczy spektrometr mas Q-EXACTIVE  Focus (Thermo Fisher Scientific) powiązany z HPLC Dionex ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific) wyposażonym w detektor diodowy i koronowy

  • Spektrometr mas typu potrójny kwadrupol połączony z liniową pułapką jonową  QTRAP 4000 (AB Sciex) i powiązany z HPLC Agilent 1260 (Agilent Technologies) 

  • Wysokosprawne chromatografy cieczowe HPLC z detekcją UV, fluorescencyjną i amperometryczną (Shimadzu, Varian) 

  • Spektrometr atomowej spektrometrii absorpcyjnej () 

  • Optyczny spektrometr emisyjny ICP-OES (Optima 3100 XL PerkinElmer) 

  • Spektrofotometry UV-VIS, spektrofluorymetry 

  • Aparatura do elektroforezy dwukierunkowej