Jesteś tutaj

Badania naukowe

Badania naukowe 

 • Opracowywanie nowych metod analizy leków oraz badanie organicznych związków selenu.
 • Oznaczanie metali w ziołowych produktach leczniczych.
 • Współpraca naukowa z Narodowym Instytutem Leków w zakresie działania i dystrybucji nowych związków selenoorganicznych u zwierząt laboratoryjnych.
 • Badania aktywności enzymów metodą fluorymetryczną w różnych stanach nowotworowych.
 • Rozdział i detekcja białek metodami elektroforetycznymi.

Główne osiągnięcia

 • Otrzymanie i analiza nowych związków selenoorganicznych.
 • Oznaczanie selenoenzymów w tkankach zwierzęcych po suplementacji selolem.
 • Opracowanie nowych analitycznych metod oznaczania pochodnych chinolonu i fluorochinolonu.
 • Zastosowanie reakcji powstawania związków o budowie imiochinoidowej, a także powstawania kompleksów donorowo-akceptorowych do opracowania nowych metod analizy substancji leczniczych w preparatach farmaceutycznych i płynach ustrojowych.
 • Opracowanie nowej metody usprawniającej diagnozę czynności wydzielniczej trzustki.
 • Oznaczanie różnych metali w preparatach ziołowych.
 • Wykazanie zależności utlenienia (dezaktywacji) ALDH3A1 od pojemności antyoksydacyjnej, zawartości związków tiolowych i aktywności dysmutazy ponadtlenkowej u ludzi zdrowych i chorych na nowotwory.