Jesteś tutaj

Kontakt

Zakład Bioanalizy i Analizy Leków

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

ul. Banacha 1,
02-097 Warszawa,

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
email: piotr.wroczynski@wum.edu.pl
Tel.:(+48 22) 57 20 976

Sekretariat:
mgr farm. Grażyna Krajewska-Brzywczy
email:gbrzywczy@wum.edu.pl
Tel.: (+48 22) 57 20 949, 57 20 947 ,
Faks: (+48 22) 57 20 976